Criw Celf Ynys Mon yn chwilio am artistiaid ifanc!

Ydych chi’n nabod plenty syd dyn fwy abl a thalentog yn y celfyddydau gweledol? Pam na wnewch chi eu annog i geisio i fod yn rhan o Criw Celf 2018? Darllenwch y pamphledi isod am rhagor o wybodaeth neu galwch 01248 752027.

/perch/resources/criw-celf-cym-tud1.jpg

/perch/resources/criw-celf-cym-tud2.jpg