Criw Celf Gwynedd yn Arddangos ym Mlaenau Ffestiniog

Criw Celf Gwynedd yn Arddangos ym Mlaenau Ffestiniog

Mae arddangosfa newydd yn agor yng Nghanolfan Maenofferen, Blaenau Ffestiniog heddiw sy’n arddangos gwaith aelodau Criw Celf Gwynedd ynghyd a gwaith celf gan eu tiwtoriaid.

Bu’r aelodau yn mynychu dosbarthiadau meistr gydag artistiaid proffesiynol i ddysgu sut i ddefnyddio cyfryngau amrywiol, er enghraifft paentio, cerameg, gwaith gwydr, gwaith tri dimensiwn, dylunio ffasiwn a gemwaith. Yn ogystal fe gafodd y bobl ifanc gyflwyniadau ar sut mae’r cyfryngau yma’n berthnasol i’r diwydiant celf a syniadau ynglŷn â pha fathau o yrfaoedd y gellid eu dilyn yn y maes. Detholiad cyfyngedig o waith y bobl ifanc a geir yma sy’n cyflwyno rhai esiamplau a waned yn ystod y flwyddyn academaidd hon.

Nod Criw Celf yw datblygu a meithrin talent ifanc yn y celfyddydau gweledol trwy ddarparu gweithdai a dosbarthiadau meistr i blant a phobl ifanc mwy abl a thalentog. Mae’n rhoi cyfle i artistiaid gweledol y dyfodol weithio ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol mewn amrywiaeth o wahanol orielau a lleoliadau ysbrydoledig. Eleni bu’r aelodau yn gweithio mewn canolfannau megis Oriel Plas Glyn y Weddw, Storiel, Plas Tan y Bwlch a Chastell Penrhyn ymhlith eraill.

Dyma gopi o’r poster am y manylion llawn.