Ein hamcan yw sicrhau mynediad i brofiadau a gweithgareddau celf o safon uchel ar gyfer plant a phobl ifanc.

Mae Criw Celf yn gynllun celf ar gyfer pobl ifanc talentog a mwy abl. Mae’r prosiect yn cael ei gynnig ym mhob sir yng Ngogledd Cymru ac yn cynnwys cyfres o ddosbarthiadau meistr sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc sydd wedi arddangos talent a diddordeb arbennig mewn celf i ddatblygu eu sgiliau a’u profiadau. Mae cynllun Criw Celf yn gweithio gyda pobl ifanc sydd ym mlynyddoed 7 i 9 yn yr ysgol uwchradd.

Yn y blynyddoedd diwethaf ‘rydym hefyd wedi datblygu rhaglen o’r enw Criw Celf Bach sy’n cynnig gweithgareddau a phrofiadau celf o ansawdd uchel i blant 7-11 mlwydd oed. ‘Rydym hefyd yn edrych i ddatblygu prosiect o’r enw Portffolio Criw Celf a fydd yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr Tgau a Lefel A i ddatblygu a chryfhau eu portffolio celf yng nghwmni artistiaid proffesiynol – gwyliwch allan am y newyddion diweddaraf yma!

Dyfeisiwyd Criw Celf gan Gyngor Gwynedd yn 2007 ac ers hynny mae’r prosiect wedi ymestyn ar draws y Gogledd ac i rannau eraill o Gymru. Mae Criw Celf wedi ei gynnwys yn strategaeth Creawdwyr Ifanc Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae’n cael ei ariannu gan holl awdurdodau lleol y Gogledd a gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu Criw Celf yn eich ardal chi cysylltwch â ni.

W: Latest News

Criw Celf
Arddangosfa Criw Celf Gwynedd

Arddangosfa Criw Celf Gwynedd

Gwaith celf yr aelodau yn cael eu harddangos yn Storiel, Bangor

Weld Mwy

Criw Celf
Cyfarfod Blynyddol Partneriaid Cenedlaethol Criw Celf

Cyfarfod Blynyddol Partneriaid Cenedlaethol Criw Celf

Oriel Ynys Môn yn cynnal cyfarfod blynyddol 2017…

Weld Mwy