Ein hamcan yw sicrhau mynediad i brofiadau a gweithgareddau celf o safon uchel ar gyfer plant a phobl ifanc.

Mae Criw Celf yn gynllun celf ar gyfer pobl ifanc talentog a mwy abl. Mae’r prosiect yn cael ei gynnig ym mhob sir yng Ngogledd Cymru ac yn cynnwys cyfres o ddosbarthiadau meistr sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc sydd wedi arddangos talent a diddordeb arbennig mewn celf i ddatblygu eu sgiliau a’u profiadau. Mae cynllun Criw Celf yn gweithio gyda pobl ifanc sydd ym mlynyddoed 7 i 9 yn yr ysgol uwchradd.

Yn y blynyddoedd diwethaf ‘rydym hefyd wedi datblygu rhaglen o’r enw Criw Celf Bach sy’n cynnig gweithgareddau a phrofiadau celf o ansawdd uchel i blant 7-11 mlwydd oed. ‘Rydym hefyd yn edrych i ddatblygu prosiect o’r enw Portffolio Criw Celf a fydd yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr Tgau a Lefel A i ddatblygu a chryfhau eu portffolio celf yng nghwmni artistiaid proffesiynol – gwyliwch allan am y newyddion diweddaraf yma!

Dyfeisiwyd Criw Celf gan Gyngor Gwynedd yn 2007 ac ers hynny mae’r prosiect wedi ymestyn ar draws y Gogledd ac i rannau eraill o Gymru. Mae Criw Celf wedi ei gynnwys yn strategaeth Creawdwyr Ifanc Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae’n cael ei ariannu gan holl awdurdodau lleol y Gogledd a gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu Criw Celf yn eich ardal chi cysylltwch â ni.

W: Latest News

Criw Celf Criw Celf
Galwad Agored i Artistiaid

Galwad Agored i Artistiaid

Galwad Agored ar gyfer artistiaid i weithio gyda Criw Celf Gogledd Cymru

Weld Mwy